Intellectuele eigendom

Elke kopie, aanpassing, vertaling, regeling, publieke mededeling, verhuur en andere vorm van uitbating, gehele of gedeeltelijke wijziging van deze site onder eender welke vorm en met eender welk middel, hetzij elektronisch, mechanisch, of op een andere manier, is strikt verboden behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van 1-2 Protect.

De merknamen, logo's en andere op deze site gebruikte tekens, waaronder de naam Louis Le Sec, zijn beschermde merken en/of handelsnamen.

Ieder gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is ten strengste verboden zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van 1-2 Protect.

 

Verantwoordelijkheid wat de inhoud betreft

1-2 Protect biedt geen enkele garantie op het vlak van eventuele virussen of computerfraude betreft.

De bezoeker realiseert zich dat het internetgebruik bepaalde risico's inhoudt. 1-2 Protect besteedt de grootste zorg aan de aanmaak en het onderhoud van deze website. Het is evenwel niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Graag vragen wij u om uw begrip daarvoor. De gebruiker is er zich ook van bewust dat alle informatie over de aangeboden producten en diensten zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

1-2 Protect wijst alle verantwoordelijkheid af m.b.t. de inhoud en het gebruik van de website. In het geval er links met andere websites worden gecreëerd, kan 1-2 Protect in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

 

Gegevens

1-2 Protect

Sophie Remy

Rue de Praetere 28

1050 Ixelles

Belgium

Email: admin(at)louislesec.com

Tél. : +32 (0)473 57 60 22

TVA: BE0536.882.132


Scroll To Top